Διανομή Καυσίμων

Ηλεκτρονική Σφράγιση

Τώρα με το εξειδικευμένο σύστημα Telenoisis E-Sealing μπορείτε και εσείς να διασφαλίσετε την ασφαλή μεταφορά και διανομή καυσίμων. Εφαρμογή σε βυτιοφόρα, τρένα σλέπια κλπ. Με το πρόγραμμα Telenoisis E-Sealing πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο έλεγχος για:
  • Αισθητήρες κίνησης ανθρωποθυρίδας
  • Αισθητήρες κίνησης ποδοβαλβίδας
  • Αισθητήρες κίνησης βάνας εξαγωγής καισίμου
  • Αισθητήρες DRY / WET
  • Ένδειξη όλων των κινήσεων σε χάρτες Google.
  • Ένδειξη σε πραγματικό χρόνο όλων των απαιτούμενων δεδομένων(ονομασία διαμερίσματος ή αισθητληρα, ένδειξη για άνοιγμα/κλείσιμο διαμερισμάτων,διάρκεια γεγονότος κλπ) με χρωματική απεικόνιση, περιγραφή, ειδοποίηση,αποστολή ειδοποιήσεων με e-mail ή με SMS.
  • Ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης αισθητήρα εκτός προσδιορισμένου σημείου.
  • Αναφορές: αριθμός κυκλοφορίας βυτίου, χαρακτηριστική ονομασία, αριθμός διαμερίσματος (Α,Β,C,D,E κλπ) αριθμός αισθητήρα ανά διαμέρισμα(A1,A2,A3,B1,C1,D1,E1 κλπ), προορισμός (διεύθυνση, περιοχή, συντεταγμένες, σημείο ενδιαφέροντος, Geofence) αριθμός δρομολογίου, όνομα οδηγού κλπ
  • Εισαγωγή των δεδομένων δρομολόγησης ως input στο πρόγραμμα e-sealing

Σωστές Διαδρομές

Σημειώνοντας πάνω στο χάρτη την πραγματική θέση της παραλαβής και της παράδοσης των καυσίμων σας επιτρέπει να είστε βέβαιοι για την διαδρομή που πραγματοποίησε το όχημα.

Επιπλέον μπορείτε να ορίσετε στο χάρτη τους πελάτες και προμηθευτές σας ως σημεία ενδιαφέροντος ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα από ποια σημεία έχει διέλθει το όχημα, τι ώρα βρισκόταν σε κάθε ένα από τα σημεία παράδοσης και πόση ώρα παρέμεινε εκεί.

Τρόπος Οδήγησης Οδηγών

Με το νέο σύστημα Telenoisis μπορείτε να γνωρίζετε με το πάτημα ενός κουμπιού τον τρόπο οδήγησης του κάθε οδηγού καθώς και τον ακριβή αριθμό των απότομων φρεναρισμάτων