Μεταφορικές

Τelenoisis Transport

Με την λύση Telenoisis Transport μπορείτε τώρα και εσείς να εγγυηθείτε στους πελάτες σας την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά του φορτίου τους.

Στον τομέα των μεταφορών, η χρήση του συστήματος Telenoisis Transport σας προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα και προτερήματα λύνοντας στην κυριολεξία τα χέρια σας, μέσω της δυνατότητας ελαχιστοποίησης του χρόνου ταξιδίου, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και ταυτόχρονα εξοικονομώντας καύσιμα και ελέγχοντας τα έξοδα.

H ανάλυση των διαδρομών και ο σωστός έλεγχός τους, ισοδυναμεί με αύξηση της παραγωγικότητας του στόλου και αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Είναι σημαντικό να διατηρείται ο έλεγχος του στόλου και των ταξιδίων του, ώστε τα εμπορεύματα να παραδίδονται με ασφάλεια και ανέπαφα.

Το σύστημα Telenoisis Transport είναι ένα σύστημα διαχείρισης στόλου σε πραγματικό χρόνο, με βάση την τεχνολογία GPS και GSM. Μέσω των ποικίλων αναφορών είναι δυνατή η βελτιστοποίηση των δρομολογίων, ο στιγμιαίος έλεγχος της πραγματικής θέσης των οχημάτων, η παρακολούθηση της ταχύτητας τους, καθώς και η δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος. Το σύστημα είναι εύκολο στον χειρισμό και έχει σχεδιαστεί