• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών επιτρέπει την εκροή καυσίμων μόνο προς εξουσιοδοτημένα οχήματα, χωρίς να απαιτείται η επάνδρωση του πρατηρίου καυσίμων με προσωπικό για τον έλεγχο και την καταγραφή των ανεφοδιασμών

Το σύστημα επικοινωνεί μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και επιτρέπει τη ροή καυσίμου μόνο όταν το ακροσωλήνιο βρίσκεται εντός του στομίου ανεφοδιασμού του οχήματος.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης του ακροσωληνίου της αντλίας από το στόμιο του ρεζερβουάρ έχουμε αυτόματη διακοπή της ροής του καυσίμου.

Η απλή παρουσία του ακροσωληνίου κοντά στο στόμιο δεν δίνει δυνατότητα ροής καυσίμου!

Παράλληλα με τον έλεγχο θέσης του ακροσωληνίου ελέγχονται και τυχόν περιορισμοί που αφορούν το όχημα ή το στόλο στο σύνολό του (σε όρια λίτρων ή αξιών, σε τύπο καυσίμου, σε μέση κατανάλωση, κ.α.).

Καταγραφή σε Η/Υ, με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο, των παρακάτω δεδομένων παραδόσεων καυσίμων:

  • ημερομηνία & ώρα
  • αντλία & ακροσωλήνιο που πραγματοποίησε την παράδοση
  • ποσότητα παράδοσης (σε λίτρα, με αναγραφή τουλάχιστον 2 δεκαδικών ψηφίων)
  • τύπος καυσίμου
  • ταυτότητα χειριστή αντλίας (οδηγού)
  • αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
  • οδόμετρο ή ωρόμετρο οχήματος/μηχανήματος

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός αναγνώρισης οχήματος στα ακροσωλήνια των αντλιών προσφέρει ανάγνωση της ταυτότητας του οχήματος / μηχανήματος και παράλληλα ανάγνωση του ηλεκτρονικού οδόμετρου ή των ωρών λειτουργίας του κινητήρα (ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος).

Ο εξοπλισμός ασύρματης συλλογής δεδομένων αποτελεί την πύλη επικοινωνίας μεταξύ των ακροσωληνίων των αντλιών και του Η/Υ του ελεγκτ