ΓΕΩΣΗΜΑΝΣΗ

Σημεία Ενδιαφέροντος (Σ.Ε.)

Στον ηλεκτρονικό χάρτη απεικονίζονται οπτικά όλα τα σημεία που ενδιαφέρουν το γραφείο κίνησης. Οι διευθύνσεις των πελατών της επιχείρησής σας μπορούν να εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό χάρτη του συστήματος Telenoisis της Navigate Telematics ώστε το γραφείο κίνησης να μπορεί να συντονίζει αρτιότερα και αποτελεσματικότερα το μεταφορικό έργο της παράδοσης των εμπορευμάτων και της ολοκλήρωσης των εργασιών. Ο υπεύθυνος του γραφείου κίνησης με μια απλή ματιά στο χάρτη του συστήματος βλέπει σε πραγματικό χρόνο ποια οχήματα βρίσκονται ακινητοποιημένα σε συνεργεία για εργασίες επισκευής, ποια στις εγκαταστάσεις τις επιχείρησής σας και σε κίνηση για την εκτέλεση των δρομολογίων που τους έχουν αναταθεί.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για:

  • Χρόνο άφιξης οχήματος σε Σ.Ε.
  • Διάρκεια παραμονής
  • Ώρα αναχώρησης
  • Θερμοκρασία θαλάμου κατά την ώρα παράδοσης των εμπορευμάτων

Ενημέρωση γραφείου κίνησης με:

  • Ηχητική ειδοποίηση
  • Μήνυμα SMS
  • E-mail

Eξειδικευμένες Eφαρμογές Tηλεματικής και Εντοπισμού