• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το πιστοποιημένο σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics σας προσφέρει τη δυνατότητα επαύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας με τον βέλτιστο σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο του μεταφορικού έργου του εταιρικού σας στόλου.

Επιτρέπει το συντονισμό και την παρακολούθηση της διαχείρισης του εταιρικού στόλου, τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, τον έλεγχο της θέσης των οχημάτων, την ανάλυση και τον έλεγχο των διαδρομών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, τον έλεγχο του κόστους και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Είναι εύκολο στη χρήση και επιτρέπει στο γραφείο κίνησης να συντονίζει το μεταφορικό έργο, εργασίες και δρομολόγια, ευκολότερα από ποτέ.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε και να δείτε τη θέση ενός μόνο οχήματος ή ολόκληρου του στόλου σας, ελέγξτε την κατάστασή του και διαπιστώστε εάν βρίσκεται σε κίνηση ή σε στάση και την συχνότητα και χρονική διάρκεια κάθε στάσης. Γνωρίζοντας την ακριβή γεωγραφική θέση του οχήματος μπορείτε να συντονίζετε σε πραγματικό χρόνο τις εργασίες σας αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της επιχείρησής σας αποστέλλοντας σε κάθε εργασία το πλησιέστερο όχημα και βελτιστοποιώντας τις διαδρομές.

Γνωρίζετε κάθε στιγμή:

 • Την γεωγραφική θέση κάθε οχήματος
 • Την διαδρομή του σε πραγματικό χρόνο
 • Αποκλίσεις από το πρόγραμμα δρομολογίων
 • Τον ακριβή χρόνο άφιξης του οχήματος στην εργασία
 • Τον χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας και ανάληψης της επόμενης εργασίας

Πλεονεκτήματα:

 • Ασφάλεια οδηγού, οχήματος και φορτίου
 • Πραγματοποίηση περισσότερων δρομολογίων σε λιγότερο χρόνο
 • Εξάλειψη άσκοπων διαδρομών
 • Μ