Αυτόματη Ενημέρωση Ημερομηνίας

Το γραφείο κίνησης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται αυτόματα για την επόμενη ημερομηνία συντήρησης του κάθε οχήματος του εταιρικού στόλου με βάση τα διανυθέντα χλμ, ή το πέρας προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ή τον συνδυασμό και των δύο ή τον χρόνο λειτουργίας της μηχανής του οχήματος.

Παράδειγμα:

Το γραφείο κίνησης μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα για την επόμενη ημερομηνία αλλαγής λαδιών θέτοντας ως κριτήριο είτε την πάροδο εξαμήνου από την προηγούμενη αλλαγή λαδιών ή την διάνυση 10.000 χλμ. με την δυνατότητα αυτόματου προκαθορισμού ως ημερομηνίας ειδοποίησης της νωρίτερης ημερομηνίας επέλευσης των αποτελεσμάτων των άνω δυο κριτηρίων.

Αλλαγής Λαδιών

Καταχωρίστε τα επιθυμητά κριτήρια για τον αυτόματο υπολογισμό