Διαχείριση & Παρακολούθηση Εργασιών

Μέσω της εφαρμογής του οδηγού το γραφείο κίνησης αναθέτει στον οδηγό το δρομολόγιο και τις εργασίες από τις οποίες αυτό αποτελείται με ένδειξη του χρόνου εκτέλεσης κάθε εργασίας π.χ. ώρα άφιξης/παράδοσης. Ταυτόχρονα το γραφείο κίνησης μπορεί να αποστείλει στην εφαρμογή του οδηγού περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της εργασίες, λεπτομέρειες και άλλες διευκρινίσεις.

Κατά την εκτέλεση της κάθε εργασίας το γραφείο κίνησης παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και γνωρίζει σημαντικά γεγονότα όπως ενδεικτικά τα εξής :

  • Ώρα έναρξης εργασίας
  • Χιλιομετρική απόσταση του οχήματος από την γεωγραφική θέση παράδοσης-εκτέλεσης της ανατιθέμενης εργασίας
  • Την πραγματική ώρα άφιξης στον τόπο παράδοσης
  • Επισήμανση εργασιών ως εκτελεσμένων με καθυστέρηση
  • Επισήμανση εργασιών ως εκτελεσμένων εντός του προκαθορισμένου χρόνου
  • Τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με αποστολή σχολίων/παρατηρήσεων από τον οδηγό προς το γραφείο κίνησης
  • Την υπογραφή του παραλήπτη ως επιβεβαίωση παραλαβής
  • Ηλεκτρονικό αντίγραφο του υπογεγραμμένου από την παραλήπτη φορολογικού παραστατικού
  • Την ολοκλήρωση της εργασίας
  • Στατιστικά στοιχεία ως προς την εξέλιξη των εργασιών που έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το δρομολόγιο κλείνει.