Παρακολούθηση Θερμοκρασιών σε Πραγματικό Χρόνο

Το πιστοποιημένο σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics έχει σχεδιαστεί ειδικά για εργασίες που απαιτούν αυστηρή παρακολούθηση και έλεγχο της μεταφοράς προϊόντων κρύας αλυσίδας, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών ειδών, επιτρέποντας τον έλεγχο της ποιότητας του φορτίου και την άμεση μείωση κόστους σε περιπτώσεις όπου το φορτίο επηρεάζεται από τις απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Το σύστημα είναι φιλικό προς τον χρήστη και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διατηρήστε την ποιότητα τoυ φορτίου σας

Το σύστημα-καταγραφικό επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θερμοκρασιών των θαλάμων φορτηγών ψυγείων σε πραγματικό χρόνο και μέσω αναφορών.

Μέσω του συστήματος το γραφείο κίνησης ενημερώνεται με τη λήψη ειδοποιήσεων για τις μεταβολές των θερμοκρασιών και τις αποκλίσεις από τις προκαθορισμένες κατά την έναρξη του δρομολογίου θερμοκρασιών με σκοπό την αποτροπή πρόκλησης βλάβης στο φορτίο. Το σύστημα διασφαλίζει την τήρηση αυστηρών προτύπων μεταφοράς των προϊόντων που εγγυώνται την ασφαλή μεταφορά του φορτίου