Εντοπισμός Θέσης Οχήματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Η σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον θέτοντας ολοένα και ψηλότερα τον πήχη των προσδοκιών της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού καθιστούν αναγκαίο η επιχείρησή σας να λειτουργεί με τον αποδοτικότερο τρόπο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.

Μέσω της τεχνολογίας GPS και με στόχο την επαύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας το σύστημα Telenoisis της Navigate Telematics σας επιτρέπει να εντοπίσετε την γεωγραφική θέση είτε ενός μόνο εταιρικού σας οχήματος ή και ολόκληρου του στόλου σας και να συντονίσετε το μεταφορικό σας έργο με τον βέλτιστο τρόπο σε πραγματικό χρόνο με την εποπτεία της ορθής εκτέλεσης των προκαθορισμένων από το γραφείο κίνησης δρομολογίων, της μεταφοράς των εμπορευμάτων στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία συνθήκες και την παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον τελικό αποδέκτη- πελάτη σας.

Το γραφείο κίνησης της εταιρείας σας βρίσκεται πάντα συνδεδεμένο (on-line) με τα εταιρικά σας οχήματα και μπορεί να εποπτεύει ευκολότερα και ορθότερα από ποτέ την εκτέλεση των προκαθορισμένων δρομολογίων βάσει του ημερήσιου προγράμματος. Επιπλέον σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται επανασχεδιασμός του ημερήσιου δρομολογίου π.χ. λόγω μεταβολής παραγγελιών, έκτακτων περιστατικών κλπ, το γραφείο κίνησης έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε πραγματικό χρόνο στον επανασχεδιασμό του δρομολογίου και να ειδοποιεί με ασφάλεια τον οδηγό μέσω του συστήματος έτσι ώστε το πλησιέστερο όχημα να εκτελέσει την νέα εργασία.

Το γραφείο κίνησης έχει άμεση ορατότητα της κατάστα