• Αρχική
  • Χρήσιμα
  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το σύστημα τηλεματικής οχημάτων και πώς λειτουργεί;
Το σύστημα τηλεματικής οχημάτων, αποτελούμενο από τον εξοπλισμό τηλεματικής και το λογισμικό, επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα θέσης, την δραστηριότητα και τις πληροφορίες κίνησης κάθε οχήματος.

Το σύστημα μέσω της τεχνολογίας GPS λαμβάνει τα δεδομένα θέσης, ταχύτητας, κατεύθυνσης κλπ που διατίθενται μέσω δορυφόρου από το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης στη μονάδα δέκτη GPS που είναι εγκατεστημένη σε ένα όχημα και τον μεταδίδει σε έναν κεντρικό υπολογιστή (Server) συνδεδεμένο σε το δίκτυο GSM ή το Διαδίκτυο.
Τι είναι η τεχνολογία GPS;
Το GPS (Global Positioning System), Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, ή Θεσιθεσίας είναι παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, ακίνητου ή κινούμενου χρήστη, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" εικοσιτεσσάρων δορυφόρων της Γης, εφοδιασμένων με ειδικές συσκευές εντοπισμού, οι οποίες ονομάζονται "πομποδέκτες GPS". Οι πομποδέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απεικονίσουν γραφικά τις πληροφορίες αυτές.
Τι είναι η υπηρεσία GPRS;
Η υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια νέα υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων χρήστη σε πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αποτελεί ένα συμπλήρω