• Αρχική
  • Χρήσιμα
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου Navigate Telematics

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Εταιρείας μας “NAVIGATE TELEMATICS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και διακριτικό τίτλο “NAVIGATE TELEMATICS” που εδρεύει στον δήμο Νίκαιας Αττικής, επί της λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου 34, Τ.Κ. 184 51 (ΑΦΜ:998400250, Αριθμός ΓΕΜΗ 121580108000). Προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που απορρέουν τόσο από το Ν.2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ/2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) όσο και από τις εν ισχύ διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της εθνικής και κοινοτικής μας νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, τεχνικά και διοικητικά, προκειμένου να διαφυλάξουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών κατά την επίσκεψη και περιήγηση των επισκεπτών/τριών στον Ιστότοπο μας που είναι προσβάσιμος από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL) navigateltd.gr, navigatetelematics.gr και navigatetelematics.com (εφεξής ο “Ιστότοπος”) και διέπεται από τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Η χρήση του Ιστοτόπου μας είναι ελ